Tagság

Az egyesületi tagság feltételei

Az Egyesület tagjai pszichoterapeuta képesítéssel, valamint az Egyesület tanulmányi bizottsága által elfogadott érvényes dinamikus rövidterápiás képzettséggel rendelkeznek. Az Egyesület tagja lehet továbbá bármely természetes és jogi személy, aki a dinamikus rövidterápiás képzettség megszerzése érdekében fejt ki aktivitást és egyetért az Egyesület alapszabályával, működésével, valamint ez ügyben tevékenykedik.

Tagdíj

Az éves tagsági díj 2023-tól: 6000 Ft
A tagok a tagdíjak befizetését tárgyév december 15-ig az esedékes DREAM konferencián két évre előre megtehetik személyesen.
Aki nem vesz részt a konferencián, az tárgyév december 15-ig átutalással fizetheti az esedékes tagdíjat az elkövetkezendő két évre (vagyis összesen 12.000 Ft-ot)
A DREAM számlaszáma: OTP 11731001-20215660, a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni – tagdíj. Ezzel párhuzamosan kérjük a tagdíjat átutalással fizetőt, hogy Zilahi Tímea gazdasági titkár számára jelezze a számlázási adatait.
A fizetési határidőig be nem fizetett tagdíjak pótlólagos kifizetésére két hónapon belül van lehetőség átutalással (következő év február 15). Ezt követően a tag felszólításra kerül. Ha a felszólításban kért fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, DREAM tagságát töröljük.